Now showing items 116-130 of 130

  • W stronę rozwoju. Drogi Azji i Afryki 

   Górak-Sosnowska, Katarzyna; Grącik-Zajączkowska, Małgorzata; Kobyłka, Aleksander; Markowska-Manista, Urszula; Rybaczyk, Agnieszka (Ibidem, 2009)
   Państwa Globalnego Południa – mimo wspólnej nazwy – już od dawna nie stanowią jednorodnej grupy. W zróżnicowany sposób reagują na wyzwania, które niesie ze sobą globalizacja i gospodarka światowa. Niektóre potrafią włączyć ...
  • W.F.G.J. Stoetzer, Theory and Practice in Arabic Metrics, Het Oosters Instituut, Leiden 1989, 201 pp. 

   Danecki, Janusz (Katedra Arabistyki i Islamistyki, Uniwersytet Warszawski, 1995)
   The review of W.F.G.J. Stoetzer, Theory and Practice in Arabic Metrics, Het Oosters Instituut, Leiden 1989, 201 pp.
  • Wasta (klientelizm) a rozwój społeczno-gospodarczy w świecie arabskim 

   Górak-Sosnowska, Katarzyna (Ibidem, 2010)
   Wasta (w literackim języku arabskim wasata) oznacza wstawiennictwo bądź mediację. Pojęcie to obejmuje szeroką gamę działań społecznych. Znaczeniowo najbliższe jest zachodniemu pojęciu klientelizmu, gdyż zakłada istnienie ...
  • The Ways of Expression of Cultural Norms in the Egyptian Dialect 

   Machut-Mendecka, Ewa (Komitet Nauk Orientalistycznych Polskiej Akademii Nauk; Dom Wydawniczy Elipsa, 2011)
   In this paper I am going to present the ways in which the Egyptian dialect renders social norms, which will be illustrated by the examples of expressions regarding human- to-human interaction. This provides an outline of ...
  • Wczesna kosmologia ismā‘īlicka 

   Pachniak, Katarzyna (Katedra Arabistyki i Islamistyki, Uniwersytet Warszawski, 2001)
   Tłumaczenie tekstu Abū ‘Īsy al-Muršida (X w.); źródło: S.M. Stern, The Earliest Doctrines of Ismā‘īlism, E.J.Brill, Leiden 1983, s. 3-29.
  • When a shared meal is formalized. Observations on Arabic “table manners” manuals of the Middle Ages 

   Lewicka, Paulina B. (Katedra Arabistyki i Islamistyki, Uniwersytet Warszawski, 2003)
   Generally, Arabic medieval texts related to the etiquette of eating are of two categories: one includes those written by authors of theological background, and the other includes secular texts, composed by men motivated ...
  • Woman in Jordan 

   Górecka, Ewa (Katedra Arabistyki i Islamistyki, Uniwersytet Warszawski, 2007)
   According to Amnesty International reports, Jordan is the country with the best human rights record in the Middle-Eastern region. Local and international human rights organizations are allowed to publish and disseminate ...
  • Women in Islam. Tradition and modernity 

   Jamsheer, Hassan (Katedra Arabistyki i Islamistyki, Uniwersytet Warszawski, 1995)
   It should be stated at the beginning that the contemporary family in the Islamic World is basically patriarchal, characterized by the domination of the father — head of the family—followed by adult male members in accordance ...
  • Women on the Arab labour market. Option becoming reality 

   Górak-Sosnowska, Katarzyna (Katedra Arabistyki i Islamistyki, Uniwersytet Warszawski, 2004)
   The key potential of Arab economies, currently rather turning into their curse, is the human capital. According to the Arab Human Development Report 2002 there are approximately 6 million entrants yearly to the Arab labour ...
  • The world of kebab. 
Arabs and gastronomy in Warsaw 

   Nowaczek-Walczak, Magdalena (Faculty of Oriental Studies, University of Warsaw, 2011)
   This essay is a result of fieldwork carried out by me between April and August 2011 in various restaurants serving Arabic food in Warsaw. It is based on 30 in­depth interviews not only with the owners of venues, but also ...
  • Yahya R. Kamalipour (ed.), The US-Media and the Middle East Image and Perception, Westport, Connecticut 1995, 242 p. 

   Bhutani, Surender (Katedra Arabistyki i Islamistyki, Uniwersytet Warszawski, 1997)
   The review of Yahya R. Kamalipour (ed.), The US-Media and the Middle East Image and Perception, Westport, Connecticut 1995, 242 p.
  • Zohorul Bari, Re-Emergence of The Muslim Brothers in Egypt, New Delhi, 1995, 165 pp. 

   Bhutani, Surender (Katedra Arabistyki i Islamistyki, Uniwersytet Warszawski, 1996)
   The review of Zohorul Bari, Re-Emergence of The Muslim Brothers in Egypt, New Delhi, 1995, 165 pp.
  • Złota kula spadająca do błękitnych wód (mitologia Al-Dżaziry) 

   Machut-Mendecka, Ewa (Ibidem, 2009)
   Współcześnie antropolodzy chętnie widzą w mediach rodzaj nowoczesnej mitologii2, co oznacza, że światu potrzeba nowych wartości w starych, wypróbowanych formach. Fascynacja treścią przekazów i postaci medialnych, do granic ...
  • الحوار الاجتماعي وعلاقات العمل. التـجربة البولندية (Al-Ḥiwār al-iǧtimā‘ī wa-‘alaqāt al-‘amal. At-Taǧriba al-būlandiyya) 

   Pachniak, Katarzyna; Gardawski, Juliusz (قسم الدراسات العربية والاسلامية بجامعة وارسو ,(Qism ad-Dirāsāt al-Iqtiṣādiyya–al-Iǧtimā‘iyya, Al-Ǧāmi‘a at-Tiǧāriyya fī Wārsū) قسم علم الإجتماع الإقتصادي في كلية وارسو الإقتصادية (Qism ad-Dirāsāt al-‘Arabiyya wa-al-Islāmiyya, Ǧāmi‘at Wārsū), 2012)
   نضع بين يدي القارىء الكريم كتاباً، يطمح أنْ يستعرض التاريخ الـمُعقّد لعلاقات العمل البولندية، والحوار الإجتماعي فيها، عبر عقدين من الزّمن من التحولاّت البُنيويّة. يتألّف الكتاب من نصّيْن اثنين يتعاملان مع الموضوع من زاويتين ...
  • العرب مصدر إلهام لمبدعين بولنديين (Al-ʿArab maṣdar ilhām li-mubdiʿīn būlandiyyīn) 

   Janabi, Hatif (الناشي الأسبوعي (An-Nāšir al-Usbūʿī), 2019-01)