Now showing items 1-1 of 1

    • Wasta (klientelizm) a rozwój społeczno-gospodarczy w świecie arabskim 

      Górak-Sosnowska, Katarzyna (Ibidem, 2010)
      Wasta (w literackim języku arabskim wasata) oznacza wstawiennictwo bądź mediację. Pojęcie to obejmuje szeroką gamę działań społecznych. Znaczeniowo najbliższe jest zachodniemu pojęciu klientelizmu, gdyż zakłada istnienie ...