Show simple item record

dc.contributor.authorPasikowski, Sławomir
dc.date.accessioned2018-10-02T10:11:50Z
dc.date.available2018-10-02T10:11:50Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationPasikowski, S. (2018). Walidacja Skali Wizerunku Miejscowości–pierwsza faza badań. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 31, 87-102.pl
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/15885
dc.description.abstractW artykule zaprezentowana została idea wizerunku miejscowości oraz przegląd wybranych metod i narzędzi pomiaru tej cechy oraz jej podobnych. Następnie zaprezentowano wyniki badań nad autorskim instrumentem do pomiaru wizerunku miejscowości, jakim jest miasto i wieś. W badaniu uczestniczyło 400 mieszkańców miasta i podmiejskich miejscowości. W wyniku zastosowanej analizy czynnikowej ustalono, że struktura skali przyjmuje postać trójskładnikową. Parametry psychometryczne pozycji skali okazały się zadowalające, a współczynniki jej spójności wewnętrznej odpowiednio wysokie.pl
dc.description.abstractThe article presents the idea of place image as a city, town or village. In the first part it focus on a review of selected methods and tools for measuring those and similar features. Next, the results of research on the original instrument for measuring the place image were presented. The investigation encompassed 400 residents. As a result of the factor analysis used, it was determined that the scale structure has a three parts. The psychometric parameters of the scale positions turned out to be satisfactory, and the coefficients of its internal consistency were acceptable.en
dc.language.isopl
dc.rightsUznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/*
dc.subjectSkala Wizerunku Miejscowościpl
dc.subjectpomiarpl
dc.subjectwalidacjapl
dc.subjectPlace Image Scaleen
dc.subjectmeasurementen
dc.subjectvalidationen
dc.titleWalidacja Skali Wizerunku Miejscowości–pierwsza faza badańpl
dc.typearticlepl
dc.contributor.organizationFaculty of Educational Sciences, University of Lodzpl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska