Show simple item record

dc.contributor.authorOkólski, Marek
dc.date.accessioned2020-03-11T14:54:49Z
dc.date.available2020-03-11T14:54:49Z
dc.date.issued2019-02-01
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/18023
dc.description.abstractW okresie minionych 10 lat, w niektórych regionach Polski i w niektórych sektorach gospodarki, a zwłaszcza w pewnych miesiącach roku udział obcokrajowców w ogólnym zatrudnieniu stał się znaczący i zaczął mieć znaczenie zarówno w bilansach siły roboczej na poziomie lokalnymi i regionalnym,jak i strategiach firm. Szczególną rolę w procesie nasilającego się udziału cudzoziemców w polskim rynku pracy odgrywają pracownicy zatrudnieni w ramach tzw. procedury uproszczonej. Niniejsze opracowanie jest poświęcone temu właśnie zagadnieniu, a ściślej sytuacji tych cudzoziemców, zwłaszcza na tle sytuacji polskich pracowników. Analiza opiera się na wynikach zrealizowanego za pomocą metody reprezentacyjnej ogólnopolskiego badania sondażowego firm, które w 2016 r. zarejestrowały oświadczenie o gotowości do zatrudnienia cudzoziemca.Autor dowodzi, że liczna w ostatnich latach obecność cudzoziemców na polskim rynku pracy sprzyjała utrwaleniu,a być może wzmocnieniu jego segmentacji. Wyniki analizy uprawdopodabniają tezę, iż to zjawisko mogło spowodować pogorszenie się warunków zatrudnienia (w tym wynagrodzeń) pracowników w segmencie podrzędnym, jak również nasilenie praktyk bezpośredniej i pośredniej dyskryminacji przez pracodawców.pl
dc.description.abstractIn recent ten years or so, in some regions and sectors of the Polish economy the share of foreign workers in the labourmarket becamesignificant, especially in certain months of each year. This phenomenon has been increasingly bearing on labourforce balances at local and regional levels, and on the employment strategies of individual companies. Workers employed within the framework of so-called simplified procedure played particularly important role in this process. The analysis that follows has been devoted to the situation of those workers and it compares their situation with that of natives. It has been based on national sample survey of companies which in 2016 registered a declaration of intention to employ a foreign worker.The author argues that,recently observed,relatively high incidence of foreign workers in the Poland’s labourmarket contributesto the strengthening of that market segmentation. His analysis strongly supports a hypothesis implying the deterioration of terms 4of employment (including wages) of the employees in the inferior (lower) segment of labourmarket and the intensification of discriminatory practices by employers as a result of the strengthened segmentation.pl
dc.language.isopl
dc.publisherOsrodek Badań nad Migracjamipl
dc.rightsDozwolony użytek*
dc.subjectrynek pracypl
dc.subjectzatrudnienie cudzoziemcówpl
dc.subjectprocedura uproszczonapl
dc.subjectsubstytucja pracowników krajowych przez cudzoziemcówpl
dc.subjectdyskryminacja zatrudnionychpl
dc.subjectemployment of foreignersen
dc.subjectsimplified procedureen
dc.subjectsubstitution between foreign and native workersen
dc.subjectdiscrimination of employeeen
dc.subjectlabour marketen
dc.titleSubstytucja i dyskryminacja na polskim rynku pracy w sytuacji nasilonej imigracjipl
dc.typeworkingPaperpl
dc.contributor.organizationUczelnia Łazarskiegopl


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.