Show simple item record

dc.contributor.authorCiołkiewicz, Paweł
dc.date.accessioned2021-09-20T13:55:32Z
dc.date.available2021-09-20T13:55:32Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationCiołkiewicz, Paweł, (2015), Młodzież i kultura popularna. Przyczynek do badań świata społecznego komiksu , „Władza Sądzenia”, nr 7, ss. 115–134pl
dc.identifier.issn2300-1690
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/20390
dc.description.abstractW artykule autor podejmuje próbę spojrzenia na współczesną młodzież z perspektywy jej zaangażowania w działalność świata społecznego komiksu. W pierwszej części tekstu autor opisuje krótko koncepcję światów społecznych w wersji zaproponowanej przez Anselma Straussa. Następnie zastanawia się, w jaki sposób można ją wykorzystać do badań działalności fanów komiksu. W dalszej kolejności autor wskazuje przykłady działań podejmowanych w ramach polskiego świata społecznego komiksu oraz opisuje główne dyskusje, jakie toczą się na jego gruncie. Niniejszy tekst należy traktować jako przyczynek do przyszłych systematycznych badań, zawierający wstępną propozycję zastosowania kategorii światów społecznych oraz rezultaty pierwszych, roboczych obserwacji.pl
dc.description.abstractIn this article, the author attempts to look at today’s youth from the perspective of its involvement in the social world of comics. First, the author briefly describes the concept of social worlds proposed by Anselm Strauss. In the subsequent passage he tries to answer the question how this concept can be used in order to research activities of comic book fans. Next, the author indicates some examples of activities undertaken within the Polish social world of comics and describes the main discussions, which take place on this field. This text should be seen merely as a contribution to the systematic studies, which includes a preliminary proposal to apply the categories of social worlds and the results of initial, working observations.en
dc.language.isopl
dc.publisherKatedra Socjologii Polityki i Moralności, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/*
dc.subjectmłodzieżpl
dc.subjectświaty społecznepl
dc.subjectkomikspl
dc.subjectkultura popularnapl
dc.subjectsocal worlden
dc.subjectyouthen
dc.subjectpopular cultureen
dc.subjectcomicsen
dc.titleMłodzież i kultura popularna. Przyczynek do badań świata społecznego komiksupl
dc.title.alternativeYouth and Popular Culture. Contribution to the Study of the Social World of Comicsen
dc.typearticlepl
dc.contributor.organizationUczelnia Nauk Społecznych w Łodzipl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska