Now showing items 1-1 of 1

    • Place zabaw: źródła, ewolucja, działanie 

      Gołąb, Marcin (2016-04-12)
      W pracy przedstawiam proces kształtowania się instytucji placu zabaw w ciągu ostatnich dwóch stuleci, a także próbę opisu działania tej przestrzeni w rzeczywistości kulturowej. W proponowanym ujęciu koncentruję się na ...