Show simple item record

dc.contributor.authorGrygus, Igor
dc.contributor.authorKuczer, Tetyana
dc.date.accessioned2013-12-05T08:59:04Z
dc.date.available2013-12-05T08:59:04Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationGrygus I, Kuczer T. Оптимізація фізичної підготовленості студентів з різним типом автономної нервової системи. Journal of Health Sciences. 2013;3(10):583–604.ru
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/2933
dc.description.abstractАнотація. Стаття присвячена визначенню ефективності впливу запропонованих рухових режимів загальнофізичних навантажень на фізичну підготовленість студентів з урахуванням переважання типу автономної нервової системи. Завдяки застосуванню запропонованої програми фізичного виховання вдалося підвищити фізичну підготовленість студентів основної групи. За результатами виконання державних тестів фізичної підготовленості студентів відмічено покращення показників витривалості, силових якостей, швидкості, спритності та гнучкості.ru
dc.description.abstractAdnotacja. Artykuł jest poświęcony określeniu skuteczności oddziaływania poleconych przebiegów ruchowych ogólnych obciążeń mechanicznych na stan fizyczny studentów z uwzględnieniem przewagi typu autonomicznego układu nerwowego. Dzięki stosowaniu proponowanego programu wychowania fizycznego udało się poprawić sprawność fizyczną studentów z grupy podstawowej. Według wyników testów państwowych stanu sprawności fizycznej studentów oznaczono poprawę ich wytrzymałości, jakości siły, szybkości, zwinności i elastyczności.ru
dc.description.abstractAbstract. The article is devoted to the determination of the efficiency of the proposed modes of general motor loads on the physical fitness of students, taking into account the prevalence of the type of the autonomic nervous system. Through to apply the proposed program of physical education has improved physical fitness of students of the main group. According to the results of the state tests of physical fitness of students marked improvement of endurance, power quality, speed, agility and flexibility.ru
dc.language.isoruru
dc.publisherRadomska Szkoła Wyższa, Radom, Polandru
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polskapl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.subjectimprovementru
dc.subjectautonomic nervous systemru
dc.subjectstudentsru
dc.subjectpolepszenieru
dc.subjectautonomiczny układ nerwowyru
dc.subjectstudenciru
dc.subjectпокращенняru
dc.subjectавтономна нервова системаru
dc.subjectстудентиru
dc.subjectphysical fitnessru
dc.subjectsprawność fizycznaru
dc.subjectфізична підготовленістьru
dc.titleОптимізація фізичної підготовленості студентів з різним типом автономної нервової системиru
dc.title.alternativeOptymalizacja sprawności fizycznej studentów z różnymi rodzajami autonomicznego układu nerwowegoru
dc.title.alternativeOptimization of physical fitness of students with different types of autonomic nervous systemru
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articleru
dc.contributor.organizationNational University of Water Management and Nature Resources Use in Rovnoru
dc.contributor.organizationKremenets Regional Humanitarian Pedagogical Institute named after Taras Shevchenkoru
dc.description.epersonWalery Zukow
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska