Show simple item record

dc.contributor.authorKamińska, Agnieszka
dc.contributor.authorGrzywna, Antoni
dc.contributor.authorWesołowska-Janczarek, Mirosława
dc.date.accessioned2013-12-12T08:48:04Z
dc.date.available2013-12-12T08:48:04Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.citationKamińska A., Grzywna A., Wesołowska-Janczarek M. (2006). Analiza zależności zapasu wody w warstwie korzeniowej gleby od położenia zwierciadła wody gruntowej. Acta Agrophysica, 2006, 8(1), 139-146.pl
dc.identifier.issn1234-4125
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/3008
dc.description.abstractDo analizy statystycznej wykorzystane zostały pomiary stanów wody gruntowej oraz wartości zapasu wody w warstwie gleby 0-30 cm. Charakteryzują one stosunki wodne oraz są wskaźnikami pomocniczymi do wyznaczania zmian retencji. W prezentowanej pracy wykorzystano wyniki badań prowadzonych w 7 punktach połoŜonych na środku odwadnianej kwatery, które prowadzono na obiekcie melioracyjnym OchoŜa w latach 1999-2002. Do określenia zaleŜności pomiędzy badanymi zmiennymi zastosowano metody regresji liniowej. Wyznaczono równania regresji prostej pomiędzy badanymi zmiennymi dla kaŜdego z analizowanych punktów pomiarowych. Następnie oszacowano regresję uwzględniającą dodatkową zmienną objaśniającą – zapas wody otrzymany w tym samym miejscu poprzedniego miesiąca. Dokonując weryfikacji otrzymanych równań regresji porównano odpowiednie równania oceniając korzyści płynące z uwzględnienia w modelu dodatkowej zmiennej niezależnej.pl
dc.description.sponsorshipUniwersytet Przyrodniczy w Lubliniepl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo Instytutu Agrofizyki PAN w Lubliniepl
dc.rightsDozwolony użytek
dc.subjectregresja liniowapl
dc.subjectstosunki wodnepl
dc.subjectstan wody gruntowejpl
dc.subjectzapas wodypl
dc.titleAnaliza zależności zapasu wody w warstwie korzeniowej gleby od położenia zwierciadła wody gruntowejpl
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl
dc.contributor.organizationKatedra Zastosowań Matematyki i Informatyki, Akademia Rolnicza w Lubliniepl
dc.contributor.organizationKatedra Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Akademia Rolnicza w Lubliniepl
dc.description.epersonANTONI GRZYWNA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.