Show simple item record

dc.contributor.authorCzyżycki, Rafał
dc.date.accessioned2014-01-14T08:21:03Z
dc.date.available2014-01-14T08:21:03Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn978-80-87952-00-9
dc.identifier.other042-13-13025-12-6
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/3213
dc.description.abstractDistribution of the rates of return is one of the most commonly analyzed and used concepts at the capital market. While using density function of the rate of return, a classical assumption is frequently adopted that a given rate of return demonstrates normal distribution. This article presents possible use of GED, which is nonclassical estimation method, for modeling distribution of the rates of return. (Rozkład stopy zwrotu z inwestycji jest jednym z najczęściej analizowanych i wykorzystywanych pojęć na rynku kapitałowym. Często przy korzystaniu z funkcji gęstości stopy zwrotu przyjmuje się klasyczne założenie, że dana stopa zwrotu charakteryzuje się rozkładem normalnym. W artykule zaprezentowano możliwości wykorzystania do modelowania stóp zwrotu rozkładu GED wchodzącego w skład nieklasycznych metod estymacji).en
dc.language.isoenen
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polskapl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode
dc.subjectGeneralized Error Distributionen
dc.subjectmetody nieklasyczneen
dc.subjectfunkcja gęstościen
dc.subjectstopa zwrotuen
dc.subjectGEDen
dc.subjectnonclassical methodsen
dc.subjectdensity functionen
dc.subjectrate of returnen
dc.titleUsing GED (Generalized Error Distribution) for modeling distribution of the rates of returnen
dc.title.alternativeWykorzystanie GED (uogólnionego rozkładu błędu) w modelowaniu rozkładu stopy zwrotuen
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articleen
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/conferenceObjecten
dc.contributor.organizationWydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczecińskien
dc.description.epersonRafał Czyżycki
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska