Now showing items 1-1 of 1

    • Po czym rozpoznać dobre repozytorium? 

      Starczewski, Michał; Lewandowski, Tomasz (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, 2014)
      Starannie prowadzone repozytorium to repozytorium dopasowane do całego systemu repozytoryjnego, obejmującego repozytoria instytucjonalne i dziedzinowe oraz repozytoria danych. Wymiana metadanych umożliwia powstawanie ...