Show simple item record

dc.contributor.authorPawłowska-Tyszko, Joanna
dc.date.accessioned2014-11-12T10:45:13Z
dc.date.available2014-11-12T10:45:13Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationPawłowska-Tyszko J.: Ubezpieczenia majątkowe w rolnictwie polskim. "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 2011, nr 1, s. 131-140.pl_PL
dc.identifier.issn0044-1600
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/5738
dc.description.abstractUbezpieczenia gospodarcze w rolnictwie są urządzeniem celowym, które poprzez mechanizm redystrybucji, ochrony i stymulacji ma zaspakajać określone potrzeby producentów rolnych oraz państwa. W związku z tym wymagają one racjonalnych i efektywnych rozwiązań legislacyjnych. Dokonano oceny istniejącego w polskim rolnictwie systemu ubezpieczeń majątkowych pod kątem stopnia ich wykorzystania. Głównym problemem ubezpieczeń produkcji rolniczej jest niesatysfakcjonujący poziom uczestnictwa rolników w tym systemie. W celu zwiększenia powszechności nabywania polis ubezpieczeniowych, obecne rozwiązania ustawowe będą wymagały w najbliższym czasie doprecyzowania reguł odnoszących się m.in. do uruchamiania przez państwo programów pomocowych, jasnego określenia kryteriów udzielania pomocy oraz udziału państwa w reasekuracji ryzyka.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherInstytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczypl_PL
dc.rightsDozwolony użytek
dc.subjectubezpieczenia majątkowepl_PL
dc.subjectubezpieczenia rolnepl_PL
dc.subjectubezpieczeniapl_PL
dc.subjectrolnictwopl_PL
dc.titleUbezpieczenia majątkowe w rolnictwie polskimpl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationInstytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczypl_PL
dc.description.epersonKamila Sobiecka


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.