Now showing items 1-1 of 1

    • Zarządzanie i marketing transferu innowacji 

      Mączyński, Jacek (Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2000)
      Do tematyki innowacji przywiązuje się na świecie duże znaczenie. Uważa się innowacje za główny czynnik wzrostu ekonomicznego i konkurencyjności gospodarki. Coraz więcej uwagi poświęca się formowaniu i funkcjonowaniu tzw. ...