Now showing items 1-1 of 1

    • Krytyka myślenia artystycznego 

      Łukaszewicz, Jerzy (Jagiellonian University, 2013)
      Artykuł jest próbą usystematyzowania poglądów dotyczących myślenia arty-stycznego i warsztatu trybów narracyjnych: „obrazu historii” oraz „historii obrazów”. Przyjęta koncepcja krytyki winna wydobyć i wyróżnić to, co istotne ...