Show simple item record

dc.contributor.authorDepta, Adam
dc.date.accessioned2015-01-18T16:53:19Z
dc.date.available2015-01-18T16:53:19Z
dc.date.issued2014-01-02
dc.identifier.citationMetoda analizy korespondencji jako narzędzie budowania strategii zarządzania zasobami ludzkimi w warunkach niepewności społeczeństwa ryzyka. w: Zarządzanie organizacją w warunkach niepewności - teoria i praktyka. (red. nauk.) Strzelecka A., Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej Częstochowa 2013, s. 31-48pl_PL
dc.identifier.issn978-83-63500-66-5
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/6033
dc.description.abstractW pracy podjęto próbę aplikacji metody analizy korespondencji do identyfikacji czynników decydujących o jakości życia i planach zawodowych studentów kierunków: zarządzanie na Politechnice Łódzkiej oraz zdrowie publiczne na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Dane zostały uzyskane w badaniu kwestionariuszowym przeprowadzonym w latach 2012-2013 wśród grupy studentów kierunku zarządzania Politechniki Łódzkiej oraz kierunku zdrowie publiczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych (186 osób). Zbudowano kwestionariusz ankiety audytoryjnej z pytaniami zamkniętymi, jednokrotnego i wielokrotnego wyboru oraz pytaniami otwartymi. Pytania dotyczyły: planów życiowych i zawodowych na aktualnym i projektowanym etapie edukacji; stosunku do nauki; preferowanego stylu życia i form rekreacji; wyboru najważniejszych celów życia; cenionych cech człowieka; typów zachowań w relacjach interpersonalnych; samooceny; przygotowania do pracy zawodowej, kompetencji zawodowych; satysfakcji z codziennego życia oraz ocenę własnej jakości życia w 5 punktowej skali Likerta. Do analizy odpowiedzi zastosowano metodę eksploracyjną danych, analizę korespondencji, wskaźniki struktury i test losowości próby. Uzyskiwane profile osobowości, typy kompetencji i preferencji zawodowych ankietowanych studentów mogą stanowić użyteczne narzędzie strategii zarządzania zasobami ludzkimi w polityce personalnej przedsiębiorstwa, zarówno w modelu sita jak i modelu kapitału ludzkiego oraz modeli mieszanych. Dostarczają informacji o absolwentach uczelni technicznej i medycznej wstępujących na rynek pracy w sytuacji niepewności i braku stabilności społeczeństwa ryzyka.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Politechniki Częstochowskiejpl_PL
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.subjectplany życiowe.pl_PL
dc.subjectjakość życiapl_PL
dc.subjectanaliza korespondencjipl_PL
dc.subjectankieta audytoryjnapl_PL
dc.subjectspołeczeństwo ryzykapl_PL
dc.subjectzarządzanie zasobami ludzkimipl_PL
dc.titleMetoda analizy korespondencji jako narzędzie budowania strategii zarządzania zasobami ludzkimi w warunkach niepewności społeczeństwa ryzykapl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationUniwersytet Medyczny w Łodzipl_PL
dc.contributor.organizationPolitechnika Łódzkapl_PL
dc.description.epersonAdam Depta
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska