Show simple item record

dc.contributor.authorFirlej, Krzysztof
dc.contributor.authorRydz, Agnieszka
dc.date.accessioned2015-05-26T19:17:29Z
dc.date.available2015-05-26T19:17:29Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationK. Firlej, A. Rydz, System doradztwa rolniczego w Polsce oraz jego wykorzystanie w ramach działania 114 PROW 2007-2013, Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 5(2012), Bydgoszczpl_PL
dc.identifier.issn1899-9573
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/6844
dc.descriptionPlease visit: http://krzysztoffirlej.pl/;pl_PL
dc.description.abstractW niniejszym artykule zaprezentowano system doradztwa rolniczego (FAS – Farm Advisory System) w Polsce, jego finansowanie oraz wykorzystanie przez rolników i posiadaczy lasów w ramach działania 114 PROW. Poszczególne części opracowania opisują istotę i znaczenie usług doradczych, powiązanie systemu doradztwa rolniczego z zasadami wzajemnej zgodności, analizę efektywności narzędzia 114 PROW oraz charakterystykę działań wybranej instytucji akredytowanej do świadczenia usług doradczych w ramach FAS. Na podstawie zebranych danych można wysunąć wniosek, że FAS jest ważnym instrumentem WPR wspierającym rolników w spełnianiu wymogów wzajemnej zgodności oraz kreowaniu nowoczesnego i konkurencyjnego rolnictwa, jednak wymaga zmian organizacyjno – prawnych, które pozwolą lepiej wykorzystać środki publiczne przeznaczone na finansowanie usług doradczych.pl_PL
dc.description.abstractSummary: The article presents farm advisory system (FAS) in Poland established to support farmers seeking to meet the European Union cross-compliance requirements. Particular sections of the study describe the essence and importance of advisory services, the link between the farm advisory system and cross-compliance rules, financing of advisory services within 114 Rural Development Programmes 2007–2013 and the evaluation of effectiveness of this tool. The analysis of the collected data shows that FAS is an important instrument of the common agricultural policy which supports farmers in meeting cross-compliance requirements and creating modern and competitive agriculture, however, it requires organizational and legal changes which will allow better use of public funds intended to finance advisory services.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczypl_PL
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.subjectcross-compliance rulesen
dc.subjectadvisory servicesen
dc.subjectfarm advisory systemen
dc.subjectagribusinessen
dc.subjectcompetitivenessen
dc.subjectagricultureen
dc.subjectzasady wzajemnej zgodnościpl_PL
dc.subjectusługi doradczepl_PL
dc.subjectsystem doradztwa rolniczegopl_PL
dc.subjectrozwójpl_PL
dc.subjectagrobiznespl_PL
dc.titleSystem doradztwa rolniczego w Polsce oraz jego wykorzystanie w ramach działania 114 PROW 2007-2013pl_PL
dc.title.alternativeEvaluation of Effectiveness of the Farm Advisory System (FAS) Based on the Functioning of 114 Rural Development Programmes Between 2007 and 2013en
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationUniwersytet Ekonomiczny w Krakowiepl_PL
dc.description.epersonKrzysztof Firlej
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska