Show simple item record

dc.contributor.authorBurgoński, Piotr
dc.date.accessioned2015-06-29T13:07:04Z
dc.date.available2015-06-29T13:07:04Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/7076
dc.description.abstractDynamikę procesu europeizacji polskiego prawa i polityki równościowej oraz antydyskryminacyjnej wyznaczyły momenty, w których Polska przystąpiła do europejskich organizacji oraz cykle polityki krajowej. Adopcja europejskich standardów równościowych i antydyskryminacyjnych pozostaje w Polsce w dużej mierze formalna i stanowi wyraz racjonalnego wyboru, w mniejszym zaś stopniu polega na internalizacji przez elity polityczne i społeczeństwo wartości transmitowanych z poziomu europejskiego. Europeizacja funkcjonalna została w dużym stopniu wymuszona przez formalne mechanizmy stosowane przez europejskie instytucje. Nie wychodzi ona poza to, co nakazują instytucje ponadnarodowe. Ponadto pojawiają się problemy z przestrzeganiem już formalnie przyjętych norm równościowych, dostrzega się niski poziom szacunku dla tego prawa i brak tradycji prawniczej w tym zakresie. Niekiedy europeizacja w badanym obszarze jest traktowana jako zasób, który umożliwia redystrybucję władzy. Efektem europeizacji jest zwiększenie zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego. Do innych barier procesu europeizacji w zakresie prawa i polityki równościowej w Polsce należy zaliczyć możliwości finansowe państwa oraz słabo zorganizowany interes społeczny. Od strony państwa polskiego brakuje gotowości do stworzenia instytucjonalnych i finansowych fundamentów dla aktywizacji obywateli oraz włączenia aktorów niepaństwowych do procesu stanowienia prawa i tworzenia polityki.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.subjectprawo Unii Europejskiejpl_PL
dc.subjectpolityka Unii Europejskiejpl_PL
dc.subjectdyskryminacjapl_PL
dc.subjectrównośćpl_PL
dc.subjecteuropeizacjapl_PL
dc.titleEuropeizacja polskiej polityki równościowej i antydyskryminacyjnejpl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationInstytut Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawiepl_PL
dc.description.epersonPiotr Burgoński
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska