Show simple item record

dc.contributor.authorMarek, Elżbieta
dc.date.accessioned2015-10-20T20:33:09Z
dc.date.available2015-10-20T20:33:09Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.isbn978-83-65148-03-2
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/7769
dc.description.abstractArtykuł jest wynikiem analizy wybranych programów edukacji wczesnoszkolnej, jakiej dokonano pod kątem następujących problemów: Jakie jest miejsce indywidualizacji w pracy nauczyciela w związku z preferowaną współcześnie konstruktywistyczną teorią uczenia się? W których programach edukacji wczesnoszkolnej najbardziej widoczny jest wpływ konstruktywizmu i idea indywidualizacji kształcenia? Jakie zasady i metody pracy z dziećmi z trudnościami w uczeniu się oraz specjalnymi potrzebami edukacyjnymi preferują autorzy programów kształcenia zintegrowanego? Wnioski z badań mają znaczenie dla praktyki pedagogicznej, a także dla konstruowania programów szkolnych.pl_PL
dc.description.abstractThe article is a result of the analysis of selected early-school education programmes, which has been carried out with regard to the following questions: What is the place of individualization in the teacher s work in connection with the presently modernly preferred constructivist theory of learning? In which early-school education programmes are the influence of constructivism and the idea of individualization of teaching most seen? What principles and methods of working with children with learning difficulties or with special educational needs are preferred by authors of integrated teaching programmes? The research conclusions have significance to teaching practice, and also to drawing up school programmes.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo LIBRON - Filip Lohnerpl_PL
dc.rightsDozwolony użytek
dc.subjectzasady i metody pracy z dziećmipl_PL
dc.subjectkonstruktywizmpl_PL
dc.subjectindywidualizacjapl_PL
dc.subjectspecjalne potrzeby edukacyjnepl_PL
dc.subjectwspomaganie rozwojupl_PL
dc.subjectprinciples and methods of working with childrenpl_PL
dc.subjectconstructivismpl_PL
dc.subjectindividualizationpl_PL
dc.subjectspecial educational needspl_PL
dc.subjectassisting developmentpl_PL
dc.titleKonstruktywizm determinantem indywidualizacji pracy nauczyciela z uczniem (na podstawie analizy wybranych programów edukacji wczesnoszkolnej)pl_PL
dc.title.alternativeConstructivism as determinant in individualizing the teacher’s work with a pupil (based on the analysis of selected early-school education programmes)pl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationUniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcachpl_PL
dc.description.epersonMirosław Skibski


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.