Show simple item record

dc.contributor.authorNowak, Maria Alicja
dc.date.accessioned2016-03-18T23:05:59Z
dc.date.available2016-03-18T23:05:59Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationNowak M.A., Wzory kultury fizycznej w stylu życia społeczeństwa polskiego. Pol. J. Sport Tourism 2013, 20, 3-12. Nowak M.A., Physical culture patterns in the lifestyle of the polish socjety. Pol. J. Sport Tourism 2013, 20, 3-12.pl_PL
dc.identifier.issn1899-1998
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/9187
dc.description.abstractStyle życia społeczeństwa, pod wpływem ewoluujących w kolejnych pokoleniach preferencji wartości, podlegają stopniowym przemianom. Ta zmienność stylów życia wymaga refleksji nad wzorami kultury fizycznej i wzorami wartości młodzieży, osób dorosłych i starszych. Ukształtowane w tradycji europejskiej wzory kultury fizycznej obecne są także w realizowanych współczesnych stylach życia wszystkich pokoleń. Dokonywane w obrębie kultury fizycznej wybory zależą od rodzaju i poziomu aktywności fizycznej, postaw wobec ciała, wieku, płci, wykształcenia. W wyróżnianych przez polskich socjologów klasycznych typach fizycznych wyłoniono cechy pozytywne, sprzyjające rozwojowi człowieka, cechy wzbudzające kontrowersyjne nastawienie oraz cechy zdecydowanie negatywne, zagrażające zdrowiu człowieka. Pracę kończy pytanie o kierunek rozwoju wzorów kultury fizycznej w przyszłości i poziom uznawania poszczególnych wartości przez różne generacje. Niektóre realizowane obecnie style życia wzbudzają niepokój pedagogów.pl_PL
dc.description.abstractSociety's lifestyles, influenced by the evolving preferences of values of subsequent generations, are subject to graduał changes. This variation in lifestyles requires a reflection on the patterns of physical culture and values amongst the youth, adults and the elderly. Patterns of physical culture shaped in the European tradition are also present in the contemporary lifestyles of all generations. People's choices concerning physical culture depend on the type and level of their physical activity, attitudes towards of the body, age, gender and education. In the classic physical types distinguished by Polish sociologists we can identify positive traits conducive to human development, traits inducing controversial attitude, and clearly negative ones that are health-threatening. In conclusion the paper puts forward a question about the direction of the development of physical culture patterns in future and the level of recognition of particular values by different generations. Some of the contemporary lifestyles arouse concerns of educators.en
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherJózef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw, Branch in Biała Podlaska, Faculty of Physical Education and Sportpl_PL
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.subjectphysical culture patternspl_PL
dc.subjectvaluespl_PL
dc.subjectwzory kultury fizycznejpl_PL
dc.subjectwartościpl_PL
dc.subjectstyl życiapl_PL
dc.subjectlifestyleen
dc.titleWzory kultury fizycznej w stylu życia społeczeństwa polskiegopl_PL
dc.title.alternativePhysical culture patterns in the lifestyle of the polish socjetyen
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationZamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. poznańskiej AWFpl_PL
dc.description.epersonMaria Alicja Nowak
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska