Show simple item record

dc.contributor.authorJanowiak, Janusz
dc.date.accessioned2016-04-22T07:59:55Z
dc.date.available2016-04-22T07:59:55Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationJanowiak J, Rola wychowawcza ojca według Ef 6,4, Labor et Educatio 2015, nr 3, s.51-65.pl_PL
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/9388
dc.description.abstractArtykuł poświęcony jest analizie kryzysu ojcostwa w świecie współczesnym. Chociaż na ten temat powstało wiele książek i artykułów, to jednak wydaje się, że należy poświęcić więcej uwagi badaniu rzadko wykorzystywanych źródeł, które zawierają ważne wskazówki pomocne dla ojców w procesie wychowania dzieci. Jednym z  takich źródeł jest niewątpliwie Pismo Święte, w  którym można znaleźć ogromną ilość tekstów, zawierających gruntowne analizy zagadnienia ojcostwa. Jednym z takich tekstów jest Ef 6,4, w którym autor podkreśla, że na ojcach spoczywa szczególny obowiązek znalezienia odpowiednich środków wychowawczych. Na początku autor przestrzega ojców, aby „nie pobudzali swych dzieci do gniewu”, gdyż gniew jest szczególnie gwałtownym uczuciem, nad którym bardzo trudno jest człowiekowi zapanować. W przypadku dziecka zalecenie to jest nawet bardziej uzasadnione, gdyż, będąc istotą nie w pełni ukształtowaną, dziecko nie ma jeszcze w pełni wyrobionych umiejętności potrzebnych do panowania nad sobą. W procesie wychowania ojciec powinien stosować właściwe metody, spośród których ważne miejsce zajmuje pouczenie, rozumiane jako dostarczanie dziecku wiedzy o tym co jest zgodne z wolą Bożą, przez co umoż- liwi mu prowadzenia owocnego życia. Niezbędną metodą wychowawczą jest również karność, przez którą należy rozumieć nauczenia dziecka umiejętności kontrolowania swojego zachowania i namiętności, co umożliwi mu uniknięcie wielu przeszkód w życiu. Metody te zachowują swoją ważność również w świecie współczesnym, gdyż podkreślają ogromną rolę, jaką pełni ojciec w procesie wychowania i edukacji swoich dzieci, a przez to czynią ten proces bardziej skutecznym. Słowa kluczowe: wychowanie, edukacja, nauka, dyscyplina,pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherInstitute of Social Affairs of the Pedagogical University of Cracowpl_PL
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.subjectsamokontrolapl_PL
dc.subjectdyscyplinapl_PL
dc.subjectnaukapl_PL
dc.subjectedukacjapl_PL
dc.subjectwychowaniepl_PL
dc.titleRola wychowawcza ojca według Ef 6,4pl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationInstytut Teologiczny im. św. Józefa Bilczewskiego we Lwowiepl_PL
dc.description.epersonLabor et Educatio
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska