Show simple item record

dc.contributor.authorWawrzyniak, Agata
dc.contributor.authorWąsikowska, Barbara
dc.date.accessioned2017-01-17T08:01:22Z
dc.date.available2017-01-17T08:01:22Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationWawrzyniak A., Wąsikowska B.: Aktualność paradygmatu homo oeconomicus w naukach o zarządzaniu, w: Paradoksy w zarządzaniu, red. B. M. Jasiński, A.Wierzbica, Wyd. PRESSCOM, Wrocław 2016, s. 135-149.pl_PL
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/11254
dc.description.abstractW pierwszej połowie XX wieku miała miejsce tzw. druga rewolucja wiedzy o poznaniu. Rewolucja ta miała ścisły związek z rozwojem metod i technik neuroobrazowania mózgu. Celem prezentowanego artykułu jest przedstawienie wpływu jaki rewolucja poznawcza wywarła na nauki o zarządzaniu poprzez zaprezentowanie ewolucji paradygmatu homo oeconomicus (człowieka racjonalnego) do homo neuroeconomicus (człowieka, którego działanie jest zdeterminowane w dużej mierze przez emocje i emocjonalne doświadczenia). W drugiej części artykułu zaprezentowano badania, których celem było wykazanie słuszności uwzględnienia paradygmatu homo neuroeconomicus w badaniach marketingowych. Wnioski z przeprowadzonego badania wskazują na konieczność weryfikacji paradygmatu homo oeconomicus oraz modeli zarządzania zbudowanych w oparciu o ten paradygmat.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherPresscom Wrocławpl_PL
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode
dc.subjectzmiana paradygmatu homo oeconomicuspl_PL
dc.titleAktualność paradygmatu homo oeconomicus w naukach o zarządzaniupl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationUniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzaniapl_PL
dc.description.epersonBarbara Wąsikowska
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska