Show simple item record

dc.contributor.authorPogodzińska, Kinga
dc.date.accessioned2020-11-20T14:46:34Z
dc.date.available2020-11-20T14:46:34Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationPogodzińska K., GMO in the opinion of farmers, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics", 2020, nr 3, s. 144-161.en
dc.identifier.issn0044-1600
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/19125
dc.description.abstractThe cultivation of genetically modified plants is controversial. In the Polish society, the opponents of GMOs are strongly lobbying against it, claiming that it is harmful, unnecessary and unethical. Experts in the field of biotechnology, however, state that there is no reason for concern and that genetic modifications provide undisputable benefits. The paper presents the opinions of 128 farmers from the Świętokrzyskie and Opolskie Provinces on GMO crops and food, which were compared with the assessments of experts in the field of biotechnology. On average, the research results showed a negative attitude of the respondents and a low level of knowledge about GMOs. Convinced of its harmfulness, the farmers expressed little interest in the cultivation of genetically modified crops, although being aware of the advantages of the modification (including resistance to pathogens, lower costs, better quality features). The farmers younger in age, better educated, and running larger farms showed greater openness to GMO cultivation. Lack of adequate knowledge and even false perceptions about GMOs in the small sample indicate the need for more extensive surveying of the farming community in Poland, as well as the need for a substantive discussion of the benefits and potential risksen
dc.description.abstractUprawa roślin modyfikowanych genetycznie budzi wiele kontrowersji. W polskim społeczeństwie zdecydowanie głośniej słychać przeciwników GMO głoszących, że jest to szkodliwe, niepotrzebne oraz nieetyczne, niż ekspertów w dziedzinie biotechnologii potwierdzających, że nie ma powodu do obaw, a modyfikacje genetyczne służą osiąganiu niekwestionowanych korzyści. W artykule przedstawiono opinie 128 rolników z województw świętokrzyskiego i opolskiego na temat upraw i żywności GMO, które zostały porównane z ocenami ekspertów w dziedzinie biotechnologii. Wyniki badań wskazały na negatywny, przeciętnie, stosunek respondentów i niewielki poziom wiedzy o GMO. Rolnicy wyrazili małe zainteresowanie uprawą roślin genetycznie modyfikowanych, przekonani o jej szkodliwości, jakkolwiek zdając sobie sprawę z zalet modyfikacji (m.in. odporność na patogeny, niższe koszty, lepsze cechy jakościowe). Większą otwartość na uprawy GMO wykazali rolnicy młodsi wiekiem, lepiej wykształceni, prowadzący gospodarstwa obszarowo większe. Brak odpowiedniej wiedzy wśród rolników, a nawet fałszywe wyobrażenia na temat GMO wskazują na potrzebę szerzej zakrojonych badań w społeczności rolników w Polsce, a także potrzebę rzeczowej dyskusji o korzyściach i potencjalnych zagrożeniach.pl
dc.language.isoen
dc.publisherInstytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIBen
dc.rightsUznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/*
dc.subjectGMOen
dc.subjectfarmers’ opinionsen
dc.subjectagricultureen
dc.subjectGMOpl
dc.subjectopinie rolnikówpl
dc.subjectrolnictwopl
dc.titleGMO in the opinion of farmersen
dc.title.alternativeGMO w opinii rolnikówpl
dc.typearticleen
dc.contributor.organizationSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawieen


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska