Now showing items 1-1 of 1

    • Konstrukcija reči o + navedek v knjigi Rudija Šeliga Poganstvo 

      Greń, Zbigniew (Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2016)
      Postavil sem si za nalogo v tem članku opredeliti vlogo konstrukcije reči o + navedek v knjigi Rudija Šeliga Poganstvo, v primerjavi z drugimi načini reprodukcije. Posebna vloga konstrukcije reči o + navedek je v celotnem ...