Now showing items 1-1 of 1

    • Wpływ bodźca inspirującego na jakość narracji dzieci sześcioletnich 

      Grzyb, Joanna (Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2018)
      Przedmiotem niniejszej pracy było zbadanie wpływu bodźca inspirującego na jakość narracji dzieci sześcioletnich. Badania przeprowadzono w 30-osobowej grupie dzieci urodzonych w roku 2011. Celem badania było sprawdzenie ...