Total Visits

Views
Rola wody w życiu człowieka i środowisku38814
Rola i znaczenie wyborów oraz referendów we współczesnej demokracji17930
Polska adaptacja testu Ten Item Personality Inventory (TIPI) – TIPI-PL – wersja standardowa i internetowa17288
Analiza finansowa przedsiębiorstwa15259
Reklama. Techniki perswazyjne13729
Psychologia pracy. Podstawowe pojęcia i zagadnienia. Wydanie 2 rozszerzone12167
Social Media Influencer - a Lifestyle or a Profession of the XXIst Century?9668
Człowiek wobec cierpienia9416
Aktywność fizyczna a jakość życia osób starszych9414
Analiza finansowa jako narzędzie oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa9285