Show simple item record

dc.contributor.authorOlechnicka, Agnieszka
dc.contributor.authorPłoszaj, Adam
dc.date.accessioned2013-03-28T09:11:07Z
dc.date.available2013-03-28T09:11:07Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationOlechnicka Agnieszka, Płoszaj Adam (2012) Potencjał placówek naukowo-badawczych województwa lubelskiego. Warszawa, ss. 34.
dc.identifier.urihttp://depot.ceon.pl/handle/123456789/1301
dc.description.abstractCelem opracowania jest charakterystyka potencjału naukowo-badawczego instytucji naukowych działających na terenie województwa lubelskiego oraz ich współpracy krajowej i zagranicznej. W wielu aspektach potencjał naukowo-badawczy województwa lubelskiego jest umieszczany w kontekście krajowym, a także w porównaniu do innych województw. Takie porównania tworzą punkt odniesienia dla oceny potencjału. Analiza dotyczy w szczególności stanu tzw. sfery badawczo-rozwojowej (B+R) oraz szkolnictwa wyższego. Obie te sfery są ze sobą ściśle powiązane. Szkoły wyższe modelowo spełniają dwie funkcje: edukacyjną i badawczą. Ponadto dostarczają wykwalifikowanych pracowników dla instytucji B+R. Ze względu na dość ograniczony zakres dostępnych danych w analizowanym obszarze opracowanie skupia się przede wszystkim na pokazaniu sytuacji województwa lubelskiego na tle innych polskich regionów lub na tle średniej krajowej. Zróżnicowanie wewnątrzregionalne – poziom poszczególnych instytucji – pokazane jest jedynie w niektórych aspektach, tj. w takich, które można zobrazować dostępnymi danymi empirycznymi. W opracowaniu wykorzystano kilka źródeł danych. Ogólna charakterystyka sfery B+R i szkolnictwa wyższego została przeprowadzona na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Ponadto wykorzystano dane Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) dotyczące grantów badawczych (system OSF) oraz oceny parametrycznej (Ośrodek Przetwarzania Informacji), dane z bazy CORDIS oraz z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej (KPK) dotyczące międzynarodowych projektów badawczych, dane Urzędu Patentowego RP oraz dane bibliograficzne z baz SCOPUS i Web of Science. Opracowanie składa się z dwóch głównych części, z których pierwsza dotyczy zasobów i nakładów w sferze badawczo-rozwojowej, a druga działań i wyników w tym sektorze. Opracowanie kończy krótkie podsumowanie.pl_PL
dc.description.sponsorshipUrząd Marszałkowski Województwa Lubelskiegopl_PL
dc.rightsDozwolony użytek
dc.subjectinstytucje B+R.pl_PL
dc.subjectwojewództwo lubelskiepl_PL
dc.subjectpotencjał badawczo-rozwojowypl_PL
dc.titlePotencjał placówek naukowo-badawczych województwa lubelskiego
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/report
dc.contributor.organizationCentrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG), Uniwersytet Warszawski
dc.description.epersonAdam Płoszaj


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.