Now showing items 1-1 of 1

    • Uniwersytet jutra 

      Mrozowska, Sylwia; Penkowska, Grażyna; Weronis, Ewa; Hamerska, Magdalena; Pańka, Aleksandra; Chaberek-Karwacka, Grażyna; Kuciapski, Michał; Besta, Tomasz; Nyka, Maciej; Zgrundo, Aleksandra; Piotrowska, Ewa; Wierucka, Aleksandra; Bizon, Wojciech; Sakowicz, Iwona; Gajewska, Magdalena (Wydawnictwo Libron, 2015-06-20)
      Praca zbiorowa „Uniwersytet jutra” zawiera wnioski, rekomendacje i opinie uczestników staży dydaktycznych w Uniwersytecie Houston-Downtown na temat kierunków zmian w dydaktyce akademickiej. Szczególną jej wartość stanowi ...