Now showing items 1-1 of 1

    • Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (15) 

      Borek, Robert; Borzęcka-Walker, Magdalena; Faber, Antoni; Jarosz, Zuzanna; Kozyra, Jerzy; Pudełko, Rafał; Runowski, Henryk; Syp, Alina; Wrzaszcz, Wioletta; Zaliwski, Andrzej; Zegar, Józef St. (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2012)
      Bilans węgla i emisji gazów cieplarnianych (dwutlenku węgla, metanu i podtlenku azotu) w polskim rolnictwie. Rolnictwo ekologiczne w Polsce - stan i perspektywa. Czynniki kształtujące poziom zrównoważenia gospodarstw ...