Now showing items 1-2 of 2

  • Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (15) 

   Borek, Robert; Borzęcka-Walker, Magdalena; Faber, Antoni; Jarosz, Zuzanna; Kozyra, Jerzy; Pudełko, Rafał; Runowski, Henryk; Syp, Alina; Wrzaszcz, Wioletta; Zaliwski, Andrzej; Zegar, Józef St. (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2012)
   Bilans węgla i emisji gazów cieplarnianych (dwutlenku węgla, metanu i podtlenku azotu) w polskim rolnictwie. Rolnictwo ekologiczne w Polsce - stan i perspektywa. Czynniki kształtujące poziom zrównoważenia gospodarstw ...
  • Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (40). Rynkowe i instytucjonalne metody internalizacji efektów zewnętrznych 

   Prandecki, Konrad; Gajos, Edyta; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2017)
   Rolnictwo a efekty zewnętrzne. Teoretyczne podstawy wyceny emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej. Wycena emisji gazów cieplarnianych do powietrza metodą rynkową. Efektywność emisyjna gospodarki i ocena rynkowej ...