Now showing items 1-3 of 3

  • Dialog kultur i pamięci w regionie ULB 

   Nikžentaitis, Alvydas; Kopczyński, Michał; Muzeum Historii Polski (Muzeum Historii Polski, 2014)
   Książka „Dialog kultur pamięci w regionie ULB” pod redakcją Alvydasa Nikžentaitisa i Michała Kopczyńskiego jest owocem dyskusji prowadzonych w latach 2011-2012 podczas serii międzynarodowych seminariów poświęconych pamięciom ...
  • Pamięć sensoryczna czyli myśleć ciałem. Doskonalenie zasobów pamięci zmysłowej 

   Modrak, Małgorzata (Difin SA, 2016)
   Publikacja opisuje mechanizmy poznawcze, rodzaje pamięci, zaburzenia procesu zapamiętywania oraz metody aktywizacji intelektualnej. Pamięć zmysłów i pamięć komórkowa stanowią wspaniałe dopełnienie pamięci operacyjnej i ...
  • Pamięć, Pogranicze, Oral History 

   Świtalska, Barbara; Popławska, Aneta; Wasilewski, Marcin (Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 2014)
   Publikacja zbiorowa zawiera dwadzieścia szkiców naukowych, podzielonych na trzy bloki tematyczne: pierwszy - Pamięć, drugi – Pogranicze oraz trzeci - Oral History.