Show simple item record

dc.contributor.editorKruszelnicki, Michał
dc.contributor.editorKruszelnicki, Wojciech
dc.date.accessioned2016-04-19T20:52:08Z
dc.date.available2016-04-19T20:52:08Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.isbn978-83-62302-59-8
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/9367
dc.description.abstract„NIETZSCHE I ROMANTYZM” Świat musi być zromantyzowany. W ten sposób odnajdziemy pierwotny sens – pisał niemiecki filozof-poeta – Novalis. Ale czy ów gest romantyczny ma jakiekolwiek znaczenie? Fryderyk Nietzsche – którego ostra krytyka romantyzmu skupia i powierza przyszłości niemal wszystkie napięcia od początku przenikające spór o ocenę tego ruchu – twierdził, że romantyczność to postawa jednostki nieodnajdującej się w odczarowanym świecie, dlatego z rozpaczą zwracającej się ku marzeniom i iluzjom w próbie ucieczki przed wrogą rzeczywistością. Czy romantyczność to „choroba duszy”, czy może jej zdrowie i siła, pozwalająca romantykowi choćby na moment ujrzeć świat bliższym, lepszym i piękniejszym? W jakim stopniu romantyzm – w swojej głębokiej autoironii, wyczuciu gry, fascynacji pozorem i fragmentem – reprezentuje nihilistyczne upojenie mirażami, w jakim zaś widzieć w nim można formułę duchowości zdolną przeciwstawić się dehumanizującym procesom nowoczesności? Te pytania stawiają Michał i Wojciech Kruszelniccy (Zakład Filozofii, Zakład Antropologii Edukacji i Studiów Kulturowych DSW) w ich najnowszej publikacji – książce Nietzsche i Romantyzm – w której wybitni znawcy filozofii romantyzmu i myśli Fryderyka Nietzschego: Maurice Blanchot, Agata Bielik-Robson, Adrian del Caro, Judith Norman, Paweł Pieniążek, Andrzej Kucner i inni prezentują różne konteksty sporu o znaczenie tradycji romantycznej w kulturze Zachodu.pl_PL
dc.publisherWydawnictwo Naukowe DSWpl_PL
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.subjectnowoczesnośćpl_PL
dc.subjectnihilizmpl_PL
dc.subjectromantyzm jenajskipl_PL
dc.subjectromantyzmpl_PL
dc.subjectfilozofia niemieckapl_PL
dc.subjectFriedrich Nietzschepl_PL
dc.titleNietzsche i Romantyzmpl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bookpl_PL
dc.contributor.organizationDolnośląska Szkoła Wyższa WNPpl_PL
dc.description.epersonWojciech Kruszelnicki
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska