Now showing items 1-2 of 2

  • Management Issues in Knowledge – Based University 

   Leja, Krzysztof; Faculty of Management and Economics, Gdańsk University of Technology, Poland (Gdańsk University of Technology, Faculty of Management and Economics, 2007)
  • Przemysł spożywczy – makrootoczenie, inwestycje, ekspansja zagraniczna 

   Firlej, Krzysztof (Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2015)
   Przemysł spożywczy jest głównym – obok rolnictwa – członem gospodarki żywnościowej, inaczej zwanej sektorem rolno-spożywczym. Przemysł ten uznawany jest za ogniwo łańcucha żywnościowego, które integruje pozostałe ogniwa ...